Att tänka på om du ska flytta isär

En gång flyttade du och din partner ihop och var otroligt lyckliga och trodde att så skulle det vara resten av livet. Tyvärr blev det inte så. En dag känns det inte lika bra som förut och du och din partner gör ett gemensamt beslut om att flytta isär. Då är det mycket tänka på, både praktiska och juridiska saker. Den sista tiden som boende tillsammans kan vara väldigt känslosam. Den som ska flytta kanske inte får en bostad fort nog, och får bo kvar i väntan på en.

Separation som gift
Är du och din partner gifta är det mycket praktiska detaljer som gäller med flytthjälp stockholm. Först och främst ska det lämnas in en blankett till den tingsrätt i den stad som båda är folkbokförda i. Är båda överens görs en gemensam ansökning. Är det bara en som vill skiljas är det den som vill göra det som skickar in sin ansökan till tingsrätten. Ett personbevis ska följa med skilsmässoansökan. Finns det barn i familj ska en betänketid ske. Likaså gäller det om den ena partnern inte vill skiljas. Om så är läget kan du och din partner bo på två olika håll om det går. En bodelning är också något som ska ske. Du och din partner har rätt att behålla hälften av era gemensamma tillgångar. När det gäller enskild egendom som personliga ägodelar, exempelvis kläder, delas dessa inte upp.

Separation som sambos
Har du och din partner varit sambos är det sambolagen som gäller. Det innebär att du och din partner har rätt att begära hälften av det som ägs tillsammans. Gäller det en bostad som är införskaffad som bådas egendom kan en av er köpa ut sig från huset, eller om det ska säljas, ska pengarna delas lika. Är det så att du eller din partner ägde ett hus eller en bil långt innan samboförhållandet kom på tal, ska dessa saker tilldelas den som ägde dessa saker. Kanske det skrevs ett samboavtal, något som är viktigt att göra, för att avtala bort de bodeldningsregler som finns. Då gäller istället att var och en ansvarar för de tillgångar och skulder som de har.

Ekonomiskt efteråt
När du bott ihop med någon har det funnits två inkomster, och när du nu bor ensam kan de bli svårt att klara ekonomin. Du och din partner har delat på alla utgifter, nu ska du klara av dem på en lön. Kanske du inte har råd att bo kvar i den bostad som var er gemensamma. Efter delningen av de saker som förut varit gemensamma måste du nu köpa nya och det kan kosta mycket pengar. Då gäller det att göra en hållbar budget.