products_trans.asp

En annan avgörande fråga är hur brådskande ditt problem är. När du ringer till eljouren får du berätta hur läget ser ut och ibland kan det vara så att ditt ärende inte är riktigt så akut som du tror. Då kan elektrikern vänta till nästkommande morgon.

Vem jobbar på en eljour?

Det kan jobba personer med olika kompetens på en eljour. Den som svarar i telefon är inte nödvändigtvis en elektriker, men personalen som rycker ut är alltid certifierade elektriker. Ofta är det yrkesmän som har arbetat i branschen ett tag och som dessutom har någon form av utbildning även inom krishantering. När du kontaktar en seriös elfirma kan du därför känna dig trygg med att du får hjälp av kompetent personal som både är behörig och har stor erfarenhet inom elarbeten. Därför kan de också snabbt identifiera vilket problem du har och hur det kan hanteras på ett effektivt sätt.