Vanliga tvister vid badrumsrenovering 

Om du planerar att renovera ditt badrum och ska anlita hantverkare är det viktigt att du gör det rätt för att undvika konflikter och tvister. Alla som ska renovera sitt badrum vill att processen ska vara så smärtfri och smidig som möjligt. Det kräver att anlita kompetenta hantverkare och veta hur man ska hantera potentiella konflikter och tvister, kolla upp pris för badrumsrenovering göteborg. 

Renoveringen blir inte klar inom avsedd tidsram 

En vanlig orsak till konflikt mellan kund och hantverkare är att badrumsrenoveringen inte blir klar inom den avsedda tidsramen. Som kund kan det vara oerhört frustrerande om renoveringen inte blir klar i tid. Om du väljer att anlita en väldigt billig firma kan entreprenören ofta ha många projekt igång samtidigt. Det innebär att det kan bli svårt för dem att prioritera ditt projekt. Risken är då stor att de inte bli klara med ditt renoveringsprojekt inom den avsedda tidsramen. Du kan undvika detta genom att välja entreprenör med stor omsorg och inkludera hur eventuella förseningar ska hanteras i avtalet. Vitt och fräscht badrum

Anmärkningar kvarstår 

En annan vanlig orsak till tvist mellan kund och entreprenör vid badrumsrenovering är att renoveringen är färdigställd men vissa anmärkningar från besiktningsprotokollet kvarstår. Entreprenören kanske inte prioriterar att fixa detta då de har andra jobb att påbörja för att täcka sina kostnader. Denna tvist kan du återigen undvika genom att säkerställa att entreprenören du anlitar har god ekonomi och bra ställt. 

Oväntade kostnader tillkommer 

En ännu annan vanlig orsak till konflikt mellan kund och entreprenör är att det tillkommer extra kostnader under projektets gång. Detta är ett direkt resultat av en otillräcklig offert och brist på tydlighet i avtalet. Du kan enkelt undvika detta genom att se till att få alla dina frågor besvarade i avtalet. 

Dåligt avtal 

Ett muntligt avtal eller skriftligt avtal som inte beskriver projektet tydligt nog kan lätt leda till konflikt mellan dig som kund och din entreprenör. Se därför till att läsa igenom avtalet noggrant för att säkerställa att det är skrivet så utförligt som möjligt. 

Man väljer en oseriös entreprenör 

Ditt val av entreprenör är oerhört viktigt för att undvika komplikationer och konflikter under badrumsrenoveringen. Att inte kontrollera sin byggfirma tillräckligt eller anlita det billigaste alternativet är de vanliga misstag som kan leda till mycket problem. Som tur är kan du enkelt undvika detta genom att säkerställa att du anlitar ett seriöst företag och titta på referenser för att bli säker på deras kvalité. 

Man glömmer att besikta arbetet 

Om du inte besiktar arbetet efter att det är slutfört kan du få problem med försäkringsbolaget och få problem som uppstår med tiden. Se till att utföra en oberoende besiktning av arbetet för att säkerställa att arbetet är korrekt och fackmannamässigt utfört. Det kan även vara smart att dokumentera arbetet genom att ta fotografier för att enkelt kunna se hur arbetet urartat sig om några problem uppstår i framtiden.